KONTAKT SØK
- vi tilbyr:Her er du nå: TISIP førsteside> Bøker> Programmering i Java >
Programmering i Java
er ei lærebok for høyere utdanning i teknologiske fag, med Java og objekt-orientering som basis. Boka dekker både grunnleggende og videregående opplæring.

Objektorientering innføres svært tidlig, og leseren lærer å lage egne klasser før han
blir presentert for en if-setning. De tradisjonelle temaene kontrollstrukturer og tabeller settes inn
i en objektorientert sammenheng. Bruk av ferdige klasser vektlegges, og klasser for lyd, bilde, grafikk, sortering og søking gjennomgås i denne første delen.
Appleter og applikasjoner lages.

Andre halvdel omfatter videregående temaer. Datafiler av ulike typer gjennomgås. Tabell-lister ("vektorer") tas i bruk. Det gis en relativt grundig innføring i programmering av klassetrær og polymorfi, som er et nødvendig grunnlag for programmering av grafiske brukergrensesnitt (GUI) ved bruk av Swing-biblioteket. De siste kapitlene gir introduksjoner til avanserte emner som trådprogrammering, algoritmer og datastrukturer, distribuerte systemer (socketprogrammering og RMI), samt programmering
mot database.

Unified Modeling Language (UML) brukes som modelleringsspråk i boka.
Hvert kapittel innledes med læringsmål og avsluttes med en liste over nye begreper, repetisjonsoppgaver og større programmeringsoppgaver. De fleste delkapitlene avsluttes med mindre oppgaver, der leseren oppfordres til å arbeide aktivt med stoffet.
BESTILLING >

Se også bokas hjemmeside.


 

 

Om forfatterne:Siv.ing.
Else Lervik er ansatt
som førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring.
Hun har tidligere vært med på å gi ut to lærebøker i C++.

Siv.ing. Vegard B. Havdal er
ansatt som systemutvikler ved Clustra Systems Inc. i Trondheim.


E-post: info@tisip.no
Web-ansv.: theresem@tisip.no