SLANK Næringsutvikling & kompetanseheving _
_
Kontakt oss Fosen Fjellregionen Ytre Namdal Kompetansemiljø
_
_

Om SLANK

Målsettinger

Aktiviteter

Resultater

Organisering

Budsjett

Deltagere

Fagtilbud 2002

Last ned filer

Linker


Diskusjon


Interne siderpassord


Velkommen til SLANK

Samarbeid om Lokale Arenaer for Næringsutvikling og Kompetanseheving


NYHETER:

29.01.02; HiNT med SLANK-kurs (fra HiNT sine nettsider)
Som ledd i lokal næringsutvikling og kompetanseheving bidrar HiNT med bedriftsøkonomiutdanning i både Ytre Namdal og Fosen dette studieåret. Totalt deltar 30 studenter på disse Internettbaserte kurstilbudene som til sammen vil gi deltakerne 10 vekttall når eksamenene er bestått. - Flott tilbud, men krevende studiemodell, sier Dagrun Morken, som er en av studentene som tar kursene i Rørvik. Les mer på nettsidene til HiNT.


19.12; Nyheter fra Norgesuniversitetet!
Norgesuniversitetet formidler med jevne mellomrom nyheter om interessante tiltak og prosjekt innen nettundervisning. De siste nyhetene omhandler bla. det nye svenske nettuniversitetet, arbeidet med nasjonal kunnskapsdatabase, etc.. De siste opptaterte nyhetene finner du på Nyhetssidene til Norgesuniversitetet.


06.12; Informasjonsmøte for næringsmiddelindustrien i Ytternamdalen
Bedrifter innen fisk og annen matvareproduksjon i regionen har etterspurt kompetansekurs for sin nisje. Mandag 10.des holdes det et åpent informasjonsmøte ved YNVS for disse bedriftene. Fra "Institutt for Næringsmiddelfag" ved HiST kommer Nils Juul for å møte representanter for bransjen. Les mer her.


06.12; Bibliotekene i namdalsregionen på banen.
Etter ønske fra de ulike folkebibliotekene i Nærøy, Vikna og Leka samt biblioteket ved YNVS og Norsk e-Læring innkalte SLANK til et første møte i Rørvik 26.11.01. Tema for møtet var bl.a. det stigende antall henvendelser fra nettstudenter, kommunikasjon med fagbibliotekene på høgskolene, ev. tilrettelegging for nettstudenter og et forum for å diskutere framtidsvyer. Les mer fra møtet her.


04.12; Nyheter fra Norgesuniversitetet!
Norgesuniversitetet formidler med jevne mellomrom nyheter om interessante tiltak og prosjekt innen nettundervisning. De siste opptaterte nyhetene finner du på Nyhetssidene til Norgesuniversitetet.


02.12; Fagtilbudet for våren 2002 er klart!
Fagtilbudet som tilbys via SLANK for våren 2002 er klart. Mer informasjon om de enkelte fagtilbudene finner du under "Fagtilbud 2002"


04.10; SLANK - Fellesseminar for Styringsgruppe, Faggruppe og Prosjektgruppe, uke 42
I uke 42 arrangeres det et fellesseminar for de involverte i SLANK-prosjektet. Tema for møtet er en oppsummering av status så langt og drøfting av veivalg videre.


01.10; Over 150 studenter deltar i fagtilbud initiert av SLANK
Det var over 150 søkere til de 7 annonserte fagtilbudene (Dette tilsvarer i overkant av 1700 vekttall). Responsen på de ulike fagtilbudene var varierende fra region til region, men med unntak av fagtilbudet "Internett for SMB" er alle tilbudene iverksatt i minst to regioner. I tillegg er det registrert over 50 fagpåmeldinger direkte til nettbaserte NVU fag.


01.10; 13 bedrifter har gjennomført i delprosjektet "Grunnleggende opplæring i data for Små og Mellomstore Bedrifter (SMB)"
I løpet av sommeren 2001 har tre studenter fra HiST gitt grunnleggende opplæring i data til 5 utvalgte bedrifter i hver region. Opplæringen har foregått i den enkelte bedrift.


01.09.01 Høstens fagtilbud annonsert i alle de tre regionene
I løpet av sommeren er høstens fagtilbud i SLANK-regi annonsert i to omganger i hver region. I tillegg har hver enkelt region hatt egne profileringstiltak. Følgende fagtilbud er annonsert; Pedagogikk i open læring (PIOL), Mellomlederutdanning, Økonomi, Internett for SMB, Fleksibel praktisk pedagogisk utdanning (FPPU), Desentralisert nettbasert førskolelærerutdanning fra DMMH og Musikk.

 

FLERE NYHETER
Regioner


Flere nyheter


Presseklipp

_
_
^ Til Toppen Ansvarlig: Bjørn Tore Larsen << Tilbake
_