Partnere

Partnerne i prosjektet som skrev søknaden til Norgesuniversitetet og har hatt hovedansvaret for utviklingen av CCeD-metoden:

Samarbeidspartnere

Ytre namdal videregående skole (YNVS) har bidratt og deltatt i arbeidet med å teste CCeD-metoden, samt bidratt i tilretteleggingen og gjennomføringen av fagene som har inngått i prosjektet.

Telenor, Gothia, Lindorff, Manpower og Aktiv Kapital har på ulike måter bidratt i utviklingen av CCeD-metoden og stilt med studenter som har gjennomført fagene som har inngått i prosjektet.