Hovedsiden
Innholdsfortegnelse
Åpne ressurser
Trykkfeil


Kort om boka
Brukere av boka
Kurs

Har du spørsmål?

 
 

Åpne ressurser

Presentasjoner
Kapittel 1: Introduksjon til databaser og databasesystem: Figurer
Kapittel 2: Relasjonsmodellen: Figurer
Kapittel 3: Normalisering: Figurer
Kapittel 4: SQL - opprette en tabell og enkle spørringer: Figurer
Kapittel 5: SQL - flertabellspørringer og utsnitt: Figurer
Kapittel 6: Datamodellering: Figurer
Kapittel 7: Objektorientering i relasjonsdatabaser: Figurer
Kapittel 8: Flerbrukerdatabaser og sikkerhet: Figurer(ppt)
Kapittel 9: Databasearkitektur: Figurer(ppt)
Kapittel 10: Databaser og Internett: Figurer(ppt), PHP-kode(zip), XML-kode(zip)

Praktiske oppgaver (kommer)
Kapittel 1: Introduksjon til databaser og databasesystem: Ingen oppgave
Kapittel 2: Relasjonsmodellen: Oppgave
Kapittel 3: Normalisering: Oppgave
Kapittel 4: SQL - opprette en tabell og enkle spørringer: Oppgave
Kapittel 5: SQL - flertabellspørringer og utsnitt: Oppgave
Kapittel 6: Datamodellering: Oppgave
Kapittel 7: Objektorientering i relasjonsdatabaser: Oppgave
Kapittel 8: Flerbrukerdatabaser og sikkerhet: Oppgave
Kapittel 9: Databasearkitektur: Ingen oppgave
Kapittel 10: Databaser og Internett: Oppgave

Andre ressurser
Fagtips
SQL-script