Hovedsiden
Innholdsfortegnelse
Åpne ressurser
Trykkfeil


Kort om boka
Brukere av boka
Kurs

Har du spørsmål?

 
 
Kjell Toft Hansen og
Tore Mallaug

Databaser
2. utgave 2008
ISBN: 978-82-05-38105-6
356 sider, kr. 479,-

Ta kurset knyttet til boka!

LO323D Databaser
Gjennom Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avd. Informatikk og e-læring kan du ta faget Databaser som nettbasert fag. Faget gir 6 studiepoeng og bruker boka aktivt gjennom hele kurset. Kurset består av 12 leksjoner med øvinger. Leksjonene refererer til bokas 10 kapitler, med et par ekstra leksjoner for SQL og datamodellering. I leksjonene får du kommentarer til boka og tilleggsstoff. For å få lov til å gå opp til eksamen i kurset må du levere inn minst 8 øvinger som blir rettet av veiledere. Kurset arrangeres hvert semester (vår og høst).

For mer informasjon se følgende lenker:

Vi har også tre videregående nettbaserte databasekurs:

TISIP arrangerer 1 dagers praktisk kurs i SQL. Mer informasjon om kurset finner du her.

Boka Databaser er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk.