Hovedsiden
Innholdsfortegnelse
Åpne ressurser
Trykkfeil


Kort om boka
Brukere av boka
Kurs

Har du spørsmål?

 
 

Kjell Toft Hansen og
Tore Mallaug

Databaser
2. utgave 2008
ISBN: 978-82-05-38105-6
356 sider, kr. 479,-

Nyheter:
- Boksidene for 2.utg. blir
oppdatert før semesterstart

Databaser
Databaser
legger stor vekt på praktisk bruk av metoder og teknikker, med fokus på relasjonsdatabaser med SQL, datamodellering, normalisering, og databaseadministrasjon. Ulike databasearkitekturer nevnes, f.eks. klient-/tjenerløsninger, og bruk av databaser mot Internett, inkl. eksempel i PHP og XML.

Av det øvrige innholdet:

  • bruk av UML-notasjonen i ER-modellering
  • innføring i SQL3 med Oracle 8i
  • kobling mellom database og Web med HTML, PHP, MySQL og XML

Pedagogiske virkemidler:

  • læringsmål, sammendrag og kontrollspørsmål til hvert kapittel
  • over 100 eksempler med norsk lokalitet
  • egen webside: databasebok.no

Databaser er ei lærebok for studenter og brukere på høgskole- og universitetsnivå. Boka gir ei grundig innføring i databaseteori og design av databaser og dekker grunnleggende databasefag tilsvarende 6 studiepoeng. Den kan også brukes som oppslagsbok. Databaser er den eneste fullstendige norske boka på fagområdet.

Kjell Toft Hansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Ved siden av å undervise i databaser, administrerer han avdelingens Oracle-tjener.

Tore Mallaug er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring, og doktorgradskandidat ved faggruppa for databaseteknikk ved NTNU, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Databaser er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk.