Hovedsiden
Forord til boka   
Innhold (pdf)  
Forelesninger
Løsninger små-oppg.
Løsninger prog.-oppg.
Eksempler fra boka
mittBibliotek

Lenker
Kurs
Tips     
 
OBS! Endringer pga komp.rev.

Trykkfeil


 

 

 
 
Else Lervik og
Vegard B. Havdal:

Programmering i Java
3.utgave
ISBN: 82-05-33098-0
873 sider, kr 548,-

Desember 2006:
Oppdatert utgave av kap 21.2 (installasjon av Tomcat).

06.mars 2006: Notat om
WebStart med eksempler.

26.januar 2006: 
Programliste 7.9 er lagt ut i
en versjon uten bruk av enum.
Eksempler og løsningsforslag
i kap 21 er tilpasset J2SE5,
noe som var problematisk
da boka kom ut.

Programmering i Java, 3.utgave

Gå til 4.utgave

Programmering i Java er ei lærebok for høyere utdanning i teknologiske fag, med Java og objektorientering som basis. Boka dekker både grunnleggende og videregående opplæring. Forfatterne innfører objektorientert programmering tidlig, og setter de tradisjonelle temaene kontrollstrukturer og tabeller inn i en objektorientert sammenheng. Denne nye utgaven er omarbeidet slik at de nye språkelementene i J2SE5 er tatt i bruk gjennomgående. Dette gjelder blant annet generiske typer, enums og utvidet for-løkke. Se for øvrig viktig informasjon i forordet. Boka ble skrevet mens beta1-utgaven av kompilatoren var ute på markedet. Sjekk lenken Endringer pga kompilatorrevisjon for å få med endringer som følge av kompilator-revisjoner.

Av det øvrige innholdet

  • UML: komposisjon, aggregering, assosiasjoner og generalisering med ”oversetting” til Java-kode
  • Swing: GUI-komponenter for tekster, valg, lister, tabeller og dialogvinduer
  • algoritmer og datastrukturer (Collections), testing av programmer med JUnit
  • trådprogrammering, RMI, JDBC, web-programmering med JSP  

Pedagogiske virkemidler

  • læringsmål for hvert kapittel
  • forklaring av mer enn 500 begreper i oversiktlige lister
  • mer enn 500 oppgaver av ulike typer, mange med løsning på bokas web-side
  • utstrakt bruk av Java API-et
  • API-referanser samlet til slutt i aktuelle kapitler

Programvaren som trengs for å lage Java-programmer, kan lastes gratis ned fra Internett.

Sivilingeniør Else Lervik er førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Hun er også medforfatter av boka "Programmering i C++".
Sivilingeniør Vegard B. Havdal er systemutvikler hos Yahoo! Technologies Norway AS, Trondheim.

Programmering i Java er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Boka er også utkommet på kinesisk og på engelsk, på John Wiley & Sons, Ltd.