Utvikling av entreprenørskap har i flere år vært en del av myndighetenes strategi for å videreutvikle velferdssamfunnet. Et viktig element i denne strategien er å integrere entreprenørskap i ulike fagområder i utdanningssystemet. Generell entreprenørskapskompetanse kan være uavhengig av fagområde. Slik kompetanse avhenger både av personlige egenskaper, holdninger og grunnleggende ferdigheter i forretningsutvikling og nyskapingsprosesser. For å utvikle slik kompetanse trengs bevisstgjøring på egen rolle og ferdighetstrening.

TISIP har sammen med avdelingene AITeL og AHS ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) fått støtte til prosjektet «Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse», TEKOM fra Norgesuniversitetet. Dette er et 2-årig prosjekt som startet opp i november 2014.

Hovedmålene for prosjektet er å styrke kompetansen og øke motivasjonen hos lærere i forhold til å inkludere kunnskap om:

  • Entreprenørskap som en del av det faglige innholdet i utdanningen både på års-studie, bachelor- og masternivå innen IT, helse og sosialfag og opplevelsesnæringen.

Prosjektet skal bidra til kompetanseheving på området både for prosjektdeltakerne og ansatte ved de involverte fagmiljøene. For å oppnå dette skal det i 2015 gjennomføres workshops der faglærere i samarbeid med representanter fra arbeidslivet skal tilpasse læringsutbytter for å få inn entreprenørskap i emner som tradisjonelt ikke har det.


Figur 1: Oversikt over teori, metoder og leveranser i prosjektet

Kontakt oss

Partnere

Workshop

Veiledningshefte